Menu Zamknij

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR


Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Data publikacji: 30.08.2021

Zarząd PROCHEM S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 27 sierpnia 2021 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („MAR”).

Powiadomienia zostały przekazane przez następujące osoby pełniące obowiązki zarządcze:


Treść powiadomień została załączona do niniejszego raportu.