Menu Zamknij

Informacja o postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie


Informacja o postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie

Data publikacji: 26.01.2018

Zarząd PROCHEM S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2018 roku, w wyniku poinformowania Spółki przez pełnomocnika akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, powziął informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym z wniosku Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie z udziałem Spółki i części akcjonariuszy, postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia poprzez zakazanie wykonywania prawa głosu z akcji PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie, akcjonariuszom wskazanym w postanowieniu.

Wnioskodawcy (Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie) został wyznaczony dwutygodniowy termin na wniesienie powództwa pod rygorem upadku zabezpieczenia.