Menu Zamknij

Building Information Modeling – Technologia BIM w PROCHEM


Building Information Modeling – Technologia BIM w PROCHEM

Branża budowlana to dziedzina, która nieustannie rozwija się i ewoluuje, wykorzystując nowe rozwiązania, pozwalające zwiększyć efektywność procesu realizacji inwestycji. Jednym z najbardziej rewolucyjnych narzędzi, które zdobyło ogromną popularność w ostatnich latach, jest technologia BIM. Wyjaśniamy, co to jest Building Information Modeling, tłumaczymy, jak koncepcja ta zmienia współczesne budownictwo oraz przedstawiamy obszary jej wykorzystania w codziennej działalności specjalistów z PROCHEM.

 

Technologia BIM – co to jest?

Pod trzema słowami: Building Information Modeling kryje się zaawansowana koncepcja zarządzania informacjami o projekcie, za pomocą trójwymiarowego modelu cyfrowego. Modelowanie BIM w budownictwie obejmuje geometrię budynku, specyfikacje wszystkich elementów, informacje o materiałach, ale również dane dotyczące harmonogramu i kosztów procesu realizacji inwestycji. W dużym skrócie BIM to rozbudowana technologia, która integruje wszystkie aspekty projektowania, budowy i zarządzania nieruchomościami w jednym spójnym systemie.

Jednym z kluczowych walorów jej wdrożenia jest poprawa współpracy i komunikacji między różnymi zespołami zaangażowanymi w projektowanie i realizacje obiektów budowlanych. W PROCHEM rozumiemy to doskonale, dlatego nasi architekci, inżynierowie, wykonawcy oraz inni specjaliści aktywnie współpracują w zintegrowanym środowisku, które daje im dostęp do aktualnych danych i informacji. BIM jako koncepcja/technologia stworzona dla budownictwa eliminuje błędy wynikające z nieaktualnych lub niekompletnych danych, jednocześnie skracając czas realizacji projektu.

 

BIM w budownictwie to zwiększona efektywność

Dzięki zastosowaniu Building Information Modeling w PROCHEM jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom precyzyjne planowanie i szczegółową analizę budowy jeszcze przed jej rozpoczęciem. Wdrożenie technologii BIM w budownictwie pozwala nam identyfikować potencjalne problemy i optymalizować projekt, co prowadzi do znacznych oszczędności czasu i zmniejszenia kosztów. Ponadto BIM zapewnia większą kontrolę nad całym cyklem życia inwestycji, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie tym procesem.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że koncepcja BIM wspiera ideę zrównoważonego budownictwa poprzez umożliwienie analizy wpływu projektowanych obiektów budowlanych na środowisko. Technologia pozwala projektantom symulować różne scenariusze dotyczące zużycia energii, badać charakterystyki materiałów oraz kalkulować finalną emisję CO2, umożliwiając im podejmowanie bardziej świadomych decyzji, mających na celu minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie.

Wprowadzenie Building Information Modeling oznacza konieczność dostosowania się przez profesjonalistów z branży budowlanej do nowej koncepcji pracy. Trzeba zauważyć, że zmiana ta otwiera nowe możliwości w zakresie projektowania nowoczesnego, efektywnego i zrównoważonego budownictwa.

 

 

Building Information Modeling – kluczowe korzyści

Praca w środowisku BIM zapewnia ekspertom PROCHEM, ale także inwestorom oraz wszystkim podmiotom zaangażowanym w proces budowlany szereg wymiernych korzyści. Wdrożenie technologii Building Information Modeling w budownictwie:

    • pozwala na utworzenie jednego, spójnego i aktualnego źródła danych, eliminując ryzyko błędów wynikających z niezgodności informacji,

    • umożliwia lepsze zarządzanie kosztami poprzez wczesne identyfikowanie potencjalnych problemów i optymalizację procesów,

    • ułatwia precyzyjne planowanie harmonogramu budowlanego, co przekłada się na lepszą kontrolę nad czasem realizacji projektu,

    • dostarcza rozbudowanych informacji projektowych, jak również danych dotyczących konserwacji i utrzymania obiektu, umożliwiając szybszą reakcję na ewentualne awarie,

    • umożliwia analizę wpływu projektu na środowisko, wspierając zrównoważone podejście do budownictwa.

 

Podsumowanie

W PROCHEM doskonale wiemy, że BIM to nie tylko technologia, ale cała koncepcja zmieniająca podejście do procesów budowlanych. Dzięki Building Information Modeling, budownictwo staje się bardziej efektywne, a proces planowania przewidywalny i intuicyjny. Wdrożenie systemu nie tylko skraca czas realizacji wielu projektów, ale także przyczynia się do powstania nowocześniejszych, bardziej funkcjonalnych i bezpieczniejszych budynków.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.