Menu Zamknij

Koncepcja PROCHEMU wyróżniona w konkursie PSE


Koncepcja PROCHEMU wyróżniona w konkursie PSE

Data publikacji: 06.05.2019

24 kwietnia 2019 r. przygotowany przez PROCHEM projekt otrzymał wyróżnienie w konkursie na „Opracowanie koncepcji architektoniczno-użytkowej budynku biurowo-administracyjnego z urządzeniami infrastruktury technicznej PSE S.A. w Radomiu”.

 

 

Konkurs zorganizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) miał za zadanie wyłonienie najlepszej pod względem technologicznym, architektonicznym, funkcjonalnym oraz użytkowym wielobranżowej koncepcji nowego budynku PSE w Radomiu.

W uzasadnieniu swojej decyzji dotyczącej przyznania wyróżnienia dla PROCHEMU, Sąd Konkursowy podkreślił „czytelny układ funkcjonalny”, przejrzystość i jasny podział poszczególnych stref, „chęć wytworzenia przyjaznej przestrzeni wewnętrznego dziedzińca” oraz „prawidłową lokalizację sal operatorskich” przedstawionych w przygotowanej koncepcji. Zaznaczył również, że „dobrze i bardzo praktycznie rozwiązano poszczególne pomieszczenia strefy T1 i organizację ruchu dostaw i ludzi”.

Spośród wszystkich prac konkursowych projekt PROCHEMU został bardzo dobrze oceniony pod kątem architektury, urbanistyki oraz funkcji i według szczegółowej punktacji tego kryterium znalazł się na drugim miejscu, tuż za pracą, której przyznano I nagrodę.