Menu Zamknij

Jubileusz 60-lecia PROCHEM S.A.


Jubileusz 60-lecia PROCHEM S.A.

Data publikacji: 02.02.2007

Przez 60 lat swojej działalności PROCHEM początkowo jako biuro projektowe, a następnie firma inżynierska, wykonująca kompleksowo zadania inwestycyjne od koncepcji po realizacje “pod klucz”, miał swój wkład w kilka tysięcy zadań inwestycyjnych – w tym ponad 300 w Warszawie.

 

Byliśmy na placach budów w odbudowującej się po zniszczeniach wojennych Warszawie, odbudowywaliśmy, a następnie projektowaliśmy nowe zakłady przemysłowe w całej Polsce, uczestniczyliśmy w większości inwestycji „wielkiej chemii”, mając swój wkład również przy budowie największych zakładów z innych branż przemysłowych.

Zalążkiem biura projektowego budownictwa przemysłowego była powołana i utworzona w 1947 r. przez architekta Jana Pągowskiego pracownia projektowa. W 1948 r. utworzone zostało Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Przemysłowego, w 1963 r. firma zmieniła nazwę na Biuro Projektów Budownictwa Przemysłu Chemicznego „PROCHEM”. Biuro było największe w resorcie i powierzono mu rolę biura kierującego dla projektów budowlano-instalacyjnych w zakładach i obiektach przemysłu chemicznego. W 1971 r. firma kolejny raz zmieniła nazwę na Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Przemysłu Chemicznego „PROCHEM”. 1991 r. – to początek nowego etapu w historii PROCHEMU. W lipcu tego roku powstała Spółka Akcyjna PROCHEM, której akcjonariuszami zostali pracownicy firmy. W 1994 r. miało miejsce pierwsze notowanie akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 1995 r. jako pierwsza firma inżynierska PROCHEM uzyskał certyfikat ISO 9001, a w 1996 r. – PROCHEM rozpoczął budowę Grupy Kapitałowej.

Obszarem działania firmy była nie tylko Polska, ale i szereg krajów Europy i świata. PROCHEM zaistniał w takich krajach (podajemy dawne nazwy), jak: NRD, RFN, Jugosławia, Bułgaria, Czechosłowacja, Węgry, Związek Radziecki, a także Chiny, Tajlandia, Irak, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Francja, Norwegia, Arabia Saudyjska, Gruzja, czy Turkmenistan.

Opracowania projektowe i inwestycje zrealizowane przez PROCHEM znajdowały uznanie władz państwowych, resortowych oraz organizacji technicznych. W 60-letniej działalności PROCHEM otrzymał 4 nagrody państwowe, 50 nagród resortowych oraz w najnowszej historii firmy ponad 20 nagród przyznanych przez organizacje techniczne i biznesowe.

PROCHEM świadczy usługi dla czołowych firm krajowych i zagranicznych. Wraz z otwarciem polskiego rynku dla firm zagranicznych PROCHEM wyspecjalizował się w obsłudze tych, które chcą ulokować swoje inwestycje w Polsce. Do największych klientów w ostatnich kilkunastu latach należą: Procter & Gamble, Lever Polska, Henkel, Daewoo, Pepsi Food, Coca Cola, Shell, Pilkington Sandoglass, Delphi, Podravka, Toyota Motor Manufacturing, Bridgestone, LG Philips LCD, Michelin, Toshiba, Vetco Aibel, Wydawnictwo Bauer Druck i wielu innych.

Do grona najważniejszych klientów krajowych ostatnich lat możemy zaliczyć, m.in.: Grupa LOTOS, PKN Orlen, Rafineria Trzebinia, Naftobazy, ZCh Anwil, ZCh Police, Petrochemia Blachownia, POLFA Tarchomin, PP Porty Lotnicze, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i wiele innych.

Już dwie dekady PROCHEM użytkuje oprogramowanie, które jest synonimem komputeryzacji pracy inżyniera. Początki AutoCADa w PROCHEMIE to 1986 rok. Cały system informatyczny naszej firmy powstawał według dobrych wzorców zaczerpniętych od partnerskich firm. Wdrożyliśmy obowiązujące na zachodzie konfiguracje – narzędzia, systemy i programy są te same. Największym wyzwaniem ostatnich lat było projektowanie trójwymiarowe. Dziś znów jesteśmy liderem w branży. Przy około dziesięciu stale używanych licencjach, około 40 przeszkolonych operatorach i 30 pracujących stacjach 3D stanowimy jeden z największych ośrodków inżynierskich w Polsce, realizujących projekty w technologii projektowania trójwymiarowego.

30 czerwca 1994 roku miało miejsce pierwsze notowanie akcji PROCHEMU na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. PROCHEM był 25-tą z kolei firmą, która zadebiutowała na parkiecie GPW.

Jubileusz obchodzimy w firmie, która ma ogromny dorobek, jest w dobrej kondycji i ma duże perspektywy rozwoju.