Menu Zamknij

2022

Dokument Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki za rok obrachunkowy 2022

Ocena sytuacji Spółki PROCHEM S.A. w 2022 r.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2022

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2022