Menu Zamknij

2021

Dokument Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki za rok obrachunkowy 2021

Ocena sytuacji Spółki PROCHEM S.A. w 2021 r.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2021

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2021