Menu Zamknij

2020

Dokument Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki za rok obrachunkowy 2020

Ocena sytuacji Spółki PROCHEM S.A. w 2020 r.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020

Raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach w latach 2019 i 2020