Menu Zamknij

2009

Dokument Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki za rok obrachunkowy 2009

Ocena sytuacji Spółki PROCHEM S.A. w 2009 roku wraz z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem