Menu Zamknij

2008

Dokument Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki za rok obrachunkowy 2008

Ocena sytuacji Spółki PROCHEM S.A. w 2008 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem