Menu Zamknij

XXXIII ZWZA PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki
6. Formularze

7. Informacja odnośnie wyborów do Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

Życiorysy pozostałych Kandydatów, którzy obecnie pełnią funkcję członków Rady Nadzorczej umieszczone są w zakładce Rada Nadzorcza

8. Inne materiały:

Raport Roczny 2013

Uchwały podjęte przez XXXIII WZA PROCHEM S.A. 7 czerwca 2014 r.

Regulamin WZA