Menu Zamknij

Uroczystość otwarcia instalacji na terenie Kopalni Soli


Uroczystość otwarcia instalacji na terenie Kopalni Soli

Data publikacji: 16.12.2013

6 listopada 2013 r. na terenie Kopalni Soli i PMRiP w Górze odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do użytkowania instalacji związanych z rozbudową frontu solankowego o 5 nowych otworów eksploatacyjnych.

 

 

Infrastruktura technologiczna do nowych otworów eksploatacyjnych Kopalni Soli i Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw ,,Góra‘’ została zaprojektowana na podstawie koncepcji programowo-przestrzennej opracowanej przez PROCHEM S.A. w 2009 roku. 24 maja 2012 r. PROCHEM S.A. podpisał umowę dotyczącą zaprojektowania i realizacji w systemie generalnego wykonawstwa tej inwestycji.

Zadanie, jakie PROCHEM miał do wykonania dotyczyło rozbudowy frontu solankowego o 5 nowych otworów eksploatacyjnych głębokich, czyli wykonanie dla tych otworów wielobranżowej infrastruktury powierzchniowej oraz połączenie jej z infrastrukturą istniejącą na terenie Kopalni Soli i Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw. Inwestycja prowadzona była na terenie czynnego zakładu górniczego, na obszarze „Góra I’’ utworzonym dla złoża soli kamiennej koncesją z dnia 5 grudnia 2002 r. Zaprojektowana i wykonana przez PROCHEM instalacja służyć będzie eksploatacji złoża solnego, polegającego na wydobywaniu z głębokości 1700 m ppt solanki metodą ługowania otworowego. Są to najgłębsze w Polsce otwory eksploatacyjne służące do ługowania złoża solnego.