Menu Zamknij

Rok podstawowych wskaźników: 2021

2021

Rentowność ze sprzedaży PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A. Wskaźnik zysk netto/przychody ze sprzedaży 0,01 0,03 Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA…