Menu Zamknij

Rok podstawowych wskaźników: 2019

2019

Rentowność ze sprzedaży PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A. Wskaźnik zysk netto/przychody ze sprzedaży 1,35 2,49 Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA…