Menu Zamknij

Rok podstawowych wskaźników: 2016

2016

Rentowność ze sprzedaży PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A. Wskaźnik zysk netto/przychody ze sprzedaży wartość ujemna wartość ujemna Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) PROCHEM S.A.…