Menu Zamknij

Powołanie Rady Nadzorczej XII kadencji


Powołanie Rady Nadzorczej XII kadencji

Data publikacji: 24.06.2024

Zarząd PROCHEM S.A., informuje, że w dniu 24 czerwca 2024 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania następujących osób do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki PROCHEM S.A. XII wspólnej kadencji, rozpoczynającej się z dniem 24 czerwca 2024 roku:

Marek Garliński

Wiesław Kiepiel

Jarosław Stępniewski

Steven Tappan

Karol Żbikowski


Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Członków Rady Nadzorczej dostępne są na stronie internetowej Spółki Emitenta, przy czym życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej – p. Steven’a Tappan’a  załączony jest do niniejszego raportu (CV S. Tappan – plik).


Wskazane wyżej osoby nie są wpisane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.