Menu Zamknij

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A


Zmiana w składzie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A


Data publikacji: 14.06.2023

Zarząd PROCHEM S.A. (dalej jako „Emitent”), informuje, że w dniu 14 czerwca 2023 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. podjęło uchwały:

1) w sprawie odwołania Andrzeja Karczykowskiego ze składu Rady Nadzorczej;
2) w sprawie powołania Pawła Bielskiego na członka Rady Nadzorczej XI wspólnej kadencji Rady


Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowego członka Rady Nadzorczej przesłane są w załączeniu do niniejszego raportu (pilk do pobrania).


Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta jest wskazana w załączonym do raportu pliku. W ocenie Emitenta działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta.


Nowy członek Rady Nadzorczej nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.