Menu Zamknij

Zmiana praw z papierów wartościowych emitenta


Zmiana praw z papierów wartościowych emitenta

Data publikacji: 24.09.2015

Na podstawie:

  • § 10 Statutu Spółki PROCHEM S.A.
  • Uchwały Nr 22/132/94 Rady GPW w Warszawie S.A. z dnia 30.05.1994 r.
  • Uchwały Nr 636/15 Zarządu KDPW S.A. z dnia 23 września 2015 r.
  • Uchwały Nr 955/2015 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 18 września 2015 r.


zamienia się:

  • 7188 akcji imiennych nieuprzywilejowanych PROCHEM S.A.
  • 250 akcji imiennych uprzywilejowanych


na akcje na okaziciela.

Stosownie do § 9 Statutu Spółki PROCHEM S.A. uprzywilejowanie akcji polega na przyznaniu każdej z tych akcji trzech głosów, akcje uprzywilejowane tracą uprzywilejowanie w przypadku zamiany ich na akcje na okaziciela.

Data konwersji, asymilacji oraz wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w trybie zwykłym ww. papierów – 28 września 2015 r.

Po zamianie wysokość kapitału spółki wynosi 3 895 000 zł i nie zmieniła się.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji PROCHEM S.A. na WZA po zmianie wynosić będzie 3 896 160.

Struktura akcji PROCHEM S.A. po zamianie:

  • 3 886 854 akcji na okaziciela (kod PLPRCHM00014)
  • 7 566 akcji imiennych nieuprzywilejowanych (kod PLPRCHM00022)
  • 580 akcji imiennych uprzywilejowanych (kod PLPRCHM00055)