Menu Zamknij

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2017 r.


Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2017 r.

Data publikacji: 19.05.2017

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „PROCHEM S.A.”), w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2017 z 12 maja 2017 r. („ZWZ”) informuje, że na skutek zgłoszenia przez akcjonariuszy Emitenta żądania dodania określonych spraw w ogłoszonym porządku obrad, Spółka dokonała zmiany porządku obrad ZWZ. Do porządku obrad został dodany nowy punkt (pkt. 13) przewidujący podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Zarządu i Rady Nadzorczej.

Nowy porządek obrad, treść projektów uchwał oraz żądanie Akcjonariusza stanowią załączniki do niniejszego raportu.