Menu Zamknij

Zmiana informacji o transakcjach, uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR


Zmiana informacji o transakcjach, uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Data publikacji: 28.12.2017

Zarząd PROCHEM S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 27 grudnia 2017 r. otrzymał zmiany powiadomień o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („MAR”), o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Zmiany powiadomień zostały przekazane przez następujące osoby pełniące obowiązki zarządcze:
Jarosław Stępniewski – Prezes Zarządu Emitenta;
Marek Kiersznicki – Wiceprezes Zarządu Emitenta;
Krzysztof Marczak – Wiceprezes Zarządu Emitenta;
Marek Garliński – Prezes Rady Nadzorczej Emitenta;
Andrzej Karczykowski – Członek Rady Nadzorczej Emitenta;
Maciej Kalita – Prokurent, Dyrektor ds. Zarządzania Produkcją w Spółce Emitenta;
Grzegorz Kobyłecki – Prokurent, Dyrektor Oddziału Prochem Projekt;
Jan Milczarczyk – Prokurent.


Zmienione powiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu.