Menu Zamknij

Zbycie przez PROCHEM S.A. aktywów o znacznej wartości


Zbycie przez PROCHEM S.A. aktywów o znacznej wartości

Data publikacji: 23.03.2011

W dniu 22.03.2011 roku, na podstawie umowy sprzedaży PROCHEM S.A. zbyła 2.401 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy, o łącznej wartości 1.200.500 złotych w Spółce ADVANCED SOLUTIONS INTERNATIONAL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu na rzecz Maintpartner Group OY fińskiej Spółki z o.o. z siedzibą w Espoo.

Cena kupna/sprzedaży udziałów – 5.450.000 złotych.

Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta na dzień 31.12.2010r. wynosi 3.361.000 zł.

Kryterium będącym podstawą uznania ww. aktywów za aktywa o znacznej wartości w rozumieniu RRM jest fakt, że PROCHEM S.A. zbyła więcej niż 20% udziałów spółki ADVANCED SOLUTIONS INTERNATIONAL POLSKA a mianowicie wszystkie posiadane w tej spółce udziały tj. 90%.