Menu Zamknij

Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu akcji spółki PROCHEM S.A. przez Członka Rady Nadzorczej


Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu akcji spółki PROCHEM S.A. przez Członka Rady Nadzorczej

Data publikacji: 08.01.2016

Zarząd Spółki PROCHEM S.A. otrzymał w dniu 8 stycznia 2016 r. zawiadomienie dotyczące nabycia w roku 2015 akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej Spółki – zgodnie z obowiązkiem przekazania informacji Spółce określonym przepisami art.160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Ww. Członek Rady Nadzorczej dokonał w okresie od 09.09.2015 r. do 21.10.2015 r. zakupu 500 szt. akcji Spółki PROCHEM S.A. na GPW na rynku regulowanym po średniej cenie 17,08 zł. za łączną kwotę 8 539,10 zł.

Wartość zakupionych akcji nie przekroczyła 5000 EUR.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.