Menu Zamknij

Zawiadomienie przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie liczby głosów w Spółce PROCHEM S.A.


Zawiadomienie przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie liczby głosów w Spółce PROCHEM S.A.

Data publikacji: 14.09.2015

Spółka PROCHEM S.A. otrzymała informację jak niżej:


w wyniku zbycia akcji Spółki PROCHEM S.A. łączny udział funduszu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Noble Fund Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zarządzanych przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wynosi obecnie 4,25 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce PROCHEM S.A. oraz 4,26 % kapitału zakładowego Spółki.


Fundusze aktualnie posiadają 165750 akcji Spółki PROCHEM S.A.