Menu Zamknij

Zawiadomienie przez akcjonariuszy o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA


Zawiadomienie przez akcjonariuszy o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Data publikacji: 06.12.2022

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”,) informuje, że w dniu 05 grudnia 2022 r., Emitent otrzymał od APUS S.A. z siedzibą w Warszawie oraz od Jeana Jaquesa Alphandery zawiadomienie o zmniejszeniu pakietu akcji.

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta jest następstwem rozliczenia w dniu 28 listopada 2022 r. transakcji w ramach ogłoszonego przez Emitenta w dniu 07 listopada 2022 r. skupu 350 000 akcji własnych w celu umorzenia.

Przed zmianą Jean Jaques Alphandery:

– jako podmiot dominujący w stosunku do APUS S.A. posiadał w spółce APUS S.A. 122 878 akcji spółki Emitenta, co stanowiło 5,22 % kapitału zakładowego i dawało 5,22 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
– na własnym rachunku posiadał 23 087 akcji spółki Emitenta, co stanowiło 0,98 % kapitału zakładowego i dawało 0,98 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Po rozliczeniu transakcji sprzedaży akcji w ramach ogłoszonego przez Emitenta skupu akcji własnych w celu umorzenia, Jean Jaques Alphandery jako podmiot dominujący w APUS S.A. i poprzez podmiot zależny posiada łącznie 36 529 akcji spółki Emitenta, co stanowi 1,56 % kapitału zakładowego Emitenta, w tym:

– jako podmiot dominujący w stosunku do APUS S.A. posiada w spółce APUS S.A. 30 752 akcji spółki Emitenta, co stanowi 1,31 % kapitału zakładowego Emitenta;
– na własnym rachunku posiada 5 777 akcji spółki Emitenta, co stanowi 0,25 % kapitału zakładowego Emitenta.


Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu (plik do pobrania).