Menu Zamknij

Zawiadomienie przez akcjonariuszy o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA poniżej progu 10 %


Zawiadomienie przez akcjonariuszy o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA poniżej progu 10 %

Data publikacji: 01.09.2021

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”,) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2021 r., Emitent otrzymał od APUS S.A. z siedzibą w Warszawie oraz od Jeana Jaquesa Alphandery zawiadomienie o zmniejszeniu pakietu akcji.
Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta jest następstwem rozliczenia w dniu 25 sierpnia 2021 r. transakcji w ramach ogłoszonego przez Emitenta w dniu 05 sierpnia 2021 r. skupu 580 000 akcji własnych w celu umorzenia.

Przed zmianą Jean Jaques Alphandery:

  • jako podmiot dominujący w stosunku do APUS S.A. posiadał w spółce APUS S.A. 311 769 akcji spółki Emitenta, co stanowiło 10,62 % kapitału zakładowego i dawało 10,62 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • na własnym rachunku posiadał 58 577 akcji spółki Emitenta, co stanowiło 1,99 % kapitału zakładowego i dawało 1,99 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.


Po rozliczeniu transakcji sprzedaży akcji w ramach ogłoszonego przez Emitenta skupu akcji własnych w celu umorzenia, Jean Jaques Alphandery jako podmiot dominujący w APUS S.A. i poprzez podmiot zależny posiada łącznie 145 965 akcji spółki Emitenta, co stanowi 4,97% kapitału zakładowego Emitenta, w tym:

  • jako podmiot dominujący w stosunku do APUS S.A. posiada w spółce APUS S.A. 122 878 akcji spółki Emitenta, co stanowi 4,19 % kapitału zakładowego Emitenta;
  • na własnym rachunku posiada 23 087 akcji spółki Emitenta, co stanowi 0,78 % kapitału zakładowego Emitenta.


Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu (plik do pobrania).