Menu Zamknij

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów spółki PROCHEM S.A. przez Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa


Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów spółki PROCHEM S.A. przez Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa

Data publikacji: 18.10.2013

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18.10.2013 r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, złożone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, że łączna liczba głosów na WZA PROCHEM S.A. posiadanych przez Prochem Holding zmieniła się o 20,7283 %.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA PROCHEM S.A. było podjęcie uchwały o rozwiązaniu i zakończeniu działalności oraz o podziale majątku spółki Prochem Holding. Na podstawie uchwały o podziale majątku spółki Prochem Holding, spółka Prochem Holding w dniu 16 października 2013 r. wydała posiadane akcje spółki PROCHEM S.A. dotychczasowym komplementariuszom i komandytariuszom spółki Prochem Holding, po cenie 25,50 zł. Cenę jednej akcji ustalono zgodnie z kursem zamknięcia sesji giełdowej z dnia 15 października 2013 roku. Łączna wartość przeniesionych akcji wyniosła 20.589.031,50 zł.

Przed zmianą spółka Prochem Holding posiadała 807.413 akcji PROCHEM S.A., które stanowiły 20,7295 % kapitału zakładowego, a akcje te dawały prawo do wykonania 807.413 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PROCHEM S.A. co odpowiadało 20,7206 % ogólnej liczby głosów.

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia spółka Prochem Holding nie posiada akcji spółki PROCHEM S.A.