Menu Zamknij

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów spółki PROCHEM S.A. przez Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa


Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów spółki PROCHEM S.A. przez Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa

Data publikacji: 16.09.2013

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16.09.2013 r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, złożone w trybie art. 69 ust. 2 pkt1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, że łączna liczba głosów na WZA PROCHEM S.A. posiadanych przez Prochem Holding zmieniła się o 3,43%.
Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA PROCHEM S.A. było zbycie 133 500 szt akcji emitenta.

Przed sprzedażą akcji Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa posiadała: 941 213 akcji PROCHEM S.A., które stanowiły 24,17% kapitału zakładowego, a akcje te dawały prawo do wykonania 941 213 głosów na Walnym Zgromadzeniu PROCHEM S.A. co odpowiadało 24,15% ogólnej liczby głosów.

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia akcje będące w posiadaniu Prochem Holding dają 807 713 głosów na WZA PROCHEM S.A., co stanowi 20,73% ogólnej liczby głosów na WZA PROCHEM S.A. Całkowity stan posiadanych akcji spółki PROCHEM S.A. przez Prochem Holding wynosi 807 713 szt, co stanowi 20,74% kapitału zakładowego PROCHEM S.A.