Menu Zamknij

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów oraz o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki PROCHEM S.A.


Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów oraz o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki PROCHEM S.A.

Data publikacji: 16.12.2016

Zarząd PROCHEM S.A. informuje, że w dniu 16 grudnia 2016 roku otrzymał od akcjonariusza spółki, p. Stevena Tappana zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów oraz o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki PROCHEM S.A.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów nastąpiła na skutek następujących zdarzeń:
– pozasesyjnych transakcji pakietowych oraz nabycia w trakcie sesji w listopadzie 2016 r. łącznie 60 000 akcji uprawniających do 60 000 głosów, stanowiących 1,54 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
– nabycia w dniu 13 grudnia 2016 r. 42 500 akcji uprawniających do 42 500 głosów, stanowiących 1,09 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.


Zgodnie z ostatnim zaraportowanym przez p. Stevena Tappana stanem posiadania, przed powyższymi transakcjami p. Steven Tappan posiadał łącznie 715 000 sztuk akcji PROCHEM S.A., które stanowiły 18,36 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 715.000 głosów, stanowiących 18,35 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.


Po zmianie udziału p. Steven Tappan posiada łącznie 817 500 sztuk akcji PROCHEM S.A., które stanowią 20,99 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 817 500 głosów, stanowiących 20,98 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.


Pan Steven Tappan zawiadomił również o przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów w PROCHEM S.A., które nastąpiło na skutek wymienionej wyżej transakcji nabycia w dniu 13 grudnia 2016 r. 42 500 akcji.


Przed zmianą udziału p. Steven Tappan posiadał łącznie 775 000 sztuk akcji PROCHEM S.A., które stanowiły 19,90 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 775 000 głosów, stanowiących 19,89 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.


Po zmianie udziału p. Steven Tappan posiada łącznie 817 500 sztuk akcji PROCHEM S.A., które stanowią 20,99 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 817 500 głosów, stanowiących 20,98 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.


Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje PROCHEM S.A., jak i brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ww. ustawy, oraz nie posiada głosów, o których mowa w art. 69b ust. 2 i 3 ww. Ustawy.