Menu Zamknij

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki PROCHEM S.A.


Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki PROCHEM S.A.

Data publikacji: 05.01.2018

Zarząd PROCHEM S.A. (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 05 stycznia 2018 roku otrzymał od akcjonariusza spółki, p. Stevena Tappana zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Zmiana nastąpiła wskutek nabycia w dniu 04 stycznia 2018 r. 100.000 akcji uprawniających do 100.000 głosów, stanowiących 2,57 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zmianą p. Steven Tappan posiadał łącznie 830.060 sztuk akcji PROCHEM S.A., które stanowiły 21,31 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 830.060 głosów, stanowiących 21,30 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zmianie udziału p. Steven Tappan posiada łącznie 930.060 sztuk akcji PROCHEM S.A., które stanowią 23.88 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 930.060 głosów, stanowiących 23.87 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje PROCHEM S.A., jak i brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ww. ustawy, oraz nie posiada głosów, o których mowa w art. 69b ust. 2 i 3 ww. Ustawy.