Menu Zamknij

Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji PROCHEM S.A. przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.


Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji PROCHEM S.A. przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data publikacji: 28.06.2011

W dniu 28 czerwca 2011r. spółka otrzymała zawiadomienie od Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmniejszeniu poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROCHEM S.A.

W dniu 22 czerwca 2011r. Fundusze oraz klienci portfeli asset management posiadali 291.586 akcji spółki PROCHEM S.A., co stanowiło 7,49% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 7,48% głosów na WZA PROCHEM S.A.

W wyniku zbycia Fundusze oraz klienci portfeli asset management posiadają ogółem 190.886 akcji spółki, co stanowi 4,9% udziału w kapitale zakładowym spółki. Akcje te uprawniają do wykonywania 190.886 głosów z akcji na WZA PROCHEM S.A., co stanowi 4,9% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.