Menu Zamknij

Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji PROCHEM S.A. przez Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.


Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji PROCHEM S.A. przez Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data publikacji: 18.03.2010 

W dniu 18 marca 2010r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, występujące w imieniu Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego o zmniejszeniu poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROCHEM S.A.

W dniu 16.03.2010r. – przed zmianą udziału w kapitale zakładowym, Fundusz posiadał 206 553 akcje PROCHEM S.A., co stanowiło 5,2962% udziału w kapitale zakładowym oraz 206 553 głosy, co stanowiło 5,2912% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Na dzień 17.03.2010r. Fundusz posiadał 166 553 akcje PROCHEM S.A., co stanowi 4,2706% udziału w kapitale zakładowym oraz 166 553 głosy z ww. akcji, co stanowi 4,2666% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.