Menu Zamknij

Zawarcie znaczącej umowy


Zawarcie znaczącej umowy

Data publikacji: 28.04.2023

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”), informuje, że w dniu 28 kwietnia 2023 r. Emitent podpisał, zawartą z Elemental Strategic Metals sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, umowę o generalną realizację inwestycji obejmującej budowę instalacji recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów samochodowych polegających na odzysku metali pn. „Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu”.

Termin wykonania umowy określono na lipiec 2024 roku.

Wynagrodzenie Emitenta obejmuje wynagrodzenie za prace projektowe oraz wynagrodzenie za Generalną Realizację Inwestycji, w tym marżę oraz pokrycie kosztów realizacji przedmiotu umowy, stąd ostateczna wysokość wynagrodzenia PROCHEM S.A. będzie możliwa do określenia po rozliczeniu poniesionych kosztów. Biorąc pod uwagę budżet inwestycji oraz rozmiar prac, przewidywane wynagrodzenie Emitenta wyniesie ok 30 mln zł netto.