Menu Zamknij

Zawarcie znaczącej umowy


Zawarcie znaczącej umowy

Data publikacji: 29.06.2018

W dniu 29 czerwca 2018 r. spółka PROCHEM S.A. podpisała umowę z BIOTECHNIKA TOMASZ KAPELA z siedzibą w Łodzi. Przedmiotem umowy jest dostarczenie kompleksowej konstrukcji stalowej na potrzeby wytwórni etanolu budowanej przez RED RIVER BIOREFINERY LLC na terenie USA. Dostawa będzie realizowana w formule FCA (Incoterms 2010) do miejsca załadunku na terenie Polski.

Wstępnie określona przez strony wartość umowy to około 1.840.000 USD (NETTO) – ostateczna kwota wynagrodzenia zostanie obliczona na podstawie rzeczywiście wykonanych dostaw. Termin zakończenia dostaw – I kwartał 2019.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych; ich wartość jest ograniczona do 10% wynagrodzenia umownego.
Umowa została uznana za znaczącą ponieważ przewidywana wartość tej umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych emitenta.