Menu Zamknij

Zawarcie znaczącej umowy


Zawarcie znaczącej umowy

Data publikacji: 04.06.2014

Spółka PROCHEM S.A. otrzymała podpisaną umowę od KOMAGRA Sp. z o.o. na pełnienie roli Generalnego Realizatora Inwestycji dla nowych i modernizowanych instalacji w Zakładach Produkcji Biopaliw. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach.

Formuła wynagrodzenia Generalnego Realizatora Inwestycji obejmuje marżę oraz pokrycie kosztów realizacji przedmiotu umowy, stąd wynagrodzenie PROCHEM S.A. będzie możliwe do określenia po ostatecznym rozliczeniu poniesionych kosztów.

Emitent przewiduje, że będzie ono przekraczało 10% wartości kapitałów własnych w związku z tym umowa została uznana za znaczącą.
Termin wykonania pierwszego etapu – IV kwartał 2014.
Kary umowne są ograniczone co do maksymalnej wysokości do kwoty 800 tys. PLN. Roszczenia odszkodowawcze są ograniczone co do maksymalnej wysokości do kwoty 4 mln PLN.