Menu Zamknij

Zawarcie umowy przedwstępnej przez jednostkę współzależną (współkontrolowaną)


Zawarcie umowy przedwstępnej przez jednostkę współzależną (współkontrolowaną)

Data publikacji: 01.03.2022

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”), informuje, że w dniu 28 lutego 2022 r. jednostka współzależna (współkontrolowana) Emitenta – Irydion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości dotyczącą stanowiącej własność Irydion sp. z o.o. nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 95 wraz ze zlokalizowanymi na tej nieruchomości kompleksem biurowym Astrum Business Park, parkingiem oraz infrastrukturą (dalej jako „Nieruchomość”).

Cena sprzedaży Nieruchomości w umowie przyrzeczonej zostanie ustalona w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej, z uwzględnieniem stanu rozliczeń z najemcami Astrum Business Park.

Cena sprzedaży Nieruchomości wyniesie nie mniej niż 43,5 mln EUR netto i nie więcej niż 43,9 mln EUR netto i zostanie powiększona o podatek VAT w obowiązujące stawce.

Termin podpisania umowy przyrzeczonej uzależniony jest od uzyskania interpretacji podatkowej potwierdzającej sposób opodatkowania transakcji sprzedaży.

Umowa przedwstępna określiła termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona na 31 lipca 2022.


Sprzedaż Nieruchomości stanowi realizację celu gospodarczego wyznaczonego przez wspólników Irydion sp. z o.o. polegającego na wybudowaniu kompleksu biurowego, wynajęciu powierzchni biurowych i sprzedaży Nieruchomości.


Emitent jest właścicielem 50% udziałów w spółce Irydion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.