Menu Zamknij

Zawarcie umowy najmu


Zawarcie umowy najmu

Data publikacji: 21.03.2014

W dniu 21 marca 2014 roku została podpisana umowa najmu pomiędzy PROCHEM S.A. i spółką stowarzyszoną Irydion Sp. z o.o.

Na mocy tej umowy PROCHEM S.A. wynajmie od Irydion Sp. z o.o. w budowanym obecnie w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej budynku biurowo-usługowym Astrum Business Park, 4000 m2 powierzchni biurowej oraz 60 miejsc parkingowych.

Okres najmu wynosi 7 lat. Termin rozpoczęcia najmu został ustalony na dzień 22 lipca 2015 roku. Czynsz za przedmiot najmu ustalony został na poziomie stawek obecnie obowiązujących na rynku i wyniesie za cały okres najmu ponad 24 mln PLN. Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych emitenta.