Menu Zamknij

Zawarcie umowy na projektowanie i roboty budowlano-montażowe


Zawarcie umowy na projektowanie i roboty budowlano-montażowe

Data publikacji: 12.09.2019

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”) informuje, że 12 września 2019 roku zawarł – jako Wykonawca – z ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku – jako Zamawiającym – umowę na prace projektowe oraz prace budowlano-montażowe infrastruktury OSBL związanej z projektem rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów ANWIL S.A.

Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie umowy wynosi 282,5 mln PLN netto. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i będzie wypłacane w ratach powiązanych z zaawansowaniem prac.
Termin wykonania umowy (z wyłączeniem dokumentacji powykonawczej) strony określiły na 31 sierpnia 2021 roku.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi wartość umowy.