Menu Zamknij

Zawarcie umowy na prace projektowe i świadczenie usług inżynierskich


Zawarcie umowy na prace projektowe i świadczenie usług inżynierskich

Data publikacji: 12.05.2021

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu 11 maja 2021 r. otrzymał obustronnie podpisaną umowę, którą Emitent jako Wykonawca zawarł z Posco Engineering & Construction CO., LTD., S.A. oddział w Polsce.

Na podstawie ww. Umowy Emitent zobowiązany jest do wykonania prac projektowych instalacji nieprocesowych oraz do pełnienia funkcji BIM Menagera dla realizowanej przez Posco Engineering & Construction CO., LTD, jako generalnego wykonawcę, inwestycji obejmującej zaprojektowanie i rozbudowę instalacji termicznego przekształcania odpadów na terenie zakładu unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych (ZUSOK) w Warszawie.

Uzgodnione przez Strony ryczałtowe wynagrodzenie Emitenta wynosi ok. 16 mln zł netto i będzie wypłacane w ratach powiązanych z zaawansowaniem prac.

Termin wykonania umowy strony określiły na 36 miesięcy.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR.