Menu Zamknij

Zawarcie umowy na prace projektowe


Zawarcie umowy na prace projektowe

Data publikacji: 03.12.2020

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu 24 września 2020 r. otrzymał obustronnie podpisaną umowę o prace projektowe, którą zawarł z konsorcjum firm PORR S.A. oraz TGE Gas Engineering GmbH.
Na podstawie ww. Umowy Emitent – jako Projektant, zobowiązany jest do wykonania części prac projektowych dla inwestycji obejmującej Rozbudowę części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Termin wykonania umowy (z wyłączeniem dokumentacji powykonawczej) strony określiły na 30 września 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że jest to kolejna umowa zawarta z konsorcjum firm PORR S.A. oraz TGE Gas Engineering GmbH na prace projektowe przy inwestycji dotyczącej terminalu LNG.
W maju 2020 r. Emitent zawarł ze wskazanych konsorcjum umowę na prace projektowe dla inwestycji obejmującej Rozbudowę Terminalu LNG w Świnoujściu w oparciu o układ regazyfikatorów SCV i zwiększenie mocy regazyfikacyjnej.

W ocenie Zarządu okoliczność zawarcia umowy w maju 2020 r. nie spełnia samodzielnie kryteriów dla informacji poufnej określonych w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi na wartość tych umów.

Jednakże w związku z tym, że w dniu dzisiejszym łączna wartość umów o prace projektowe łączących Emitenta oraz konsorcjum firm PORR S.A. i TGE Gas Engineering GmbH osiągnęła poziom 8,8 mln zł netto, Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR.

Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie umów ma charakter ryczałtowy i jest wypłacane w ratach powiązanych z zaawansowaniem prac.