Menu Zamknij

Zawarcie umowy na prace projektowe


Zawarcie umowy na prace projektowe

Data publikacji: 14.02.2022

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu 28 stycznia 2022 r. zawarł umowę z Hyundai Engineering Poland sp. z o.o. Tecnicas Reunidas S.A. spółka jawna z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług związanych z wykonaniem części projektu budowlanego (tj. projektu technicznego) dla inwestycji Rozbudowy Instalacji Olefin III w zakładzie produkcyjnym PKN Orlen S.A. w Płocku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że jest to kolejna umowa dotycząca świadczenia usług inżynierskich dla inwestycji Rozbudowy Instalacji Olefin III w zakładzie produkcyjnym PKN Orlen S.A. w Płocku. Poprzednia umowa dotyczyła projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i była zawarta w grudniu 2020 r. z Hyundai Engineering Co., Ltd. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.

W ocenie Zarządu żadna z powyższych umów nie spełnia samodzielnie kryteriów dla informacji poufnej określonych w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi na wartość tych umów.

Jednakże w związku z tym, że w dniu dzisiejszym łączna wartość umów o świadczenie usług związanych z wykonaniem części projektu budowlanego dla inwestycji Rozbudowy Instalacji Olefin III zawartych z podmiotami z udziałem Hyundai Engineering Co., Ltd osiągnęła poziom ok. 2,1 mln EURO netto, Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR.

Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie umów ma charakter ryczałtowy i jest wypłacane w ratach powiązanych z zaawansowaniem prac. Termin wykonania prac uzależniony jest od terminów dostarczania dokumentów założeniowych przez zleceniodawców.