Menu Zamknij

Zawarcie przez PROCHEM S.A. znaczącej umowy


Zawarcie przez PROCHEM S.A. znaczącej umowy

Data publikacji: 29.07.2010

W dniu 28 lipca 2010 r. PROCHEM S.A. podpisał umowę z Zakładami Chemicznymi ZACHEM S.A. – Grupa Chemiczna CIECH, na pełnienie roli Generalnego Realizatora Inwestycji dla zadania „Budowa instalacji i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji epichlorohydryny z gliceryny” realizowanego w Bydgoszczy.

Inwestycja jest współfinansowana z uzyskanych przez Inwestora środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Formuła wynagrodzenia Generalnego Realizatora Inwestycji obejmuje marżę oraz pokrycie kosztów realizacji przedmiotu umowy, stąd wynagrodzenie PROCHEM S.A. będzie możliwe do określenia po ostatecznym rozliczeniu poniesionych kosztów.

Emitent przewiduje, że będzie ono przekraczało 10% wartości kapitałów własnych w związku z tym umowa została uznana za znaczącą.

Termin wykonania umowy – 31.12.2011 r.

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze są ograniczone co do maksymalnej wysokości do kwoty 10% Budżetu Inwestycji.