Menu Zamknij

Zawarcie przez PROCHEM S.A. znaczącej umowy


Zawarcie przez PROCHEM S.A. znaczącej umowy

Data publikacji: 05.01.2011

W dniu 5 stycznia 2011r. spółka PROCHEM S.A. otrzymała oświadczenie od Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. o wejściu w życie umowy na pełnienie roli Generalnego Realizatora Inwestycji dla zadania „Budowa Zakładu Produkcyjnego Goodrich Aerospace Poland w Tajęcinie”.

Formuła wynagrodzenia Generalnego Realizatora Inwestycji obejmuje marżę oraz pokrycie kosztów realizacji przedmiotu umowy, stąd wynagrodzenie PROCHEM S.A. będzie możliwe do określenia po ostatecznym rozliczeniu poniesionych kosztów.

Emitent przewiduje, że będzie ono przekraczało 10% wartości kapitałów własnych w związku z tym umowa została uznana za znaczącą.

Termin wykonania umowy – 31.10.2011r.

Kary umowne są ograniczone co do maksymalnej wysokości do kwoty 810 tys. PLN.

Roszczenia odszkodowawcze są ograniczone co do maksymalnej wysokości do kwoty 5 mln PLN.