Menu Zamknij

Zawarcie przez PROCHEM S.A. znaczącej umowy


Zawarcie przez PROCHEM S.A. znaczącej umowy

Data publikacji: 20.04.2011

W dniu 20 kwietnia 2011r. PROCHEM S.A. podpisał z FSZ „Pollena – Aroma” Spółką z o.o. umowę obejmującą kompleksową budowę zakładu przemysłowego w Nowym Dworze Mazowieckim.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – około 17 mln zł netto.Termin wykonania umowy – czerwiec 2012r.Kary umowne nie są ograniczone kwotowo. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.