Menu Zamknij

Zamknięcie rozprawy; odroczenie ogłoszenia wyroku w sprawie p-ko PERN S.A.


Zamknięcie rozprawy; odroczenie ogłoszenia wyroku w sprawie p-ko PERN S.A.

Data publikacji: 16.10.2017

W nawiązaniu do informacji zawartych w raportach okresowych PROCHEM S.A. („Emitent”) w zakresie postępowania sądowego dotyczącego rozliczenia przerwanego w dniu 10 listopada 2005 roku kontraktu na Generalną Realizację Inwestycji dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rurociąg w relacji ST-1 Adamowo-Baza Surowcowa Plebanka” zawartego z PERN S.A. przez konsorcjum, którego liderem był Emitent oraz raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 25 lipca 1017 r., Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 16 października 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny zamknął rozprawę w ww. postępowaniu sądowym i jednocześnie odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie do dnia 30 października 2017 r.

O dalszych zdarzeniach procesowych Emitent będzie informował na bieżąco w komunikatach.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi na wartość przedmiotu sporu.