Menu Zamknij

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy


Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Data publikacji: 29.11.2017

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 27 listopada 2017 r. otrzymał w postaci elektronicznej od akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego, działającego na podstawie art. 400 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez PROCHEM S.A. akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych PROCHEM S.A. oraz uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

Pełna treść żądania wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał znajduje się w załączniku raportu (plik).

W związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Emitenta podejmuje działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR.