Menu Zamknij

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy


Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Data publikacji: 02.09.2016

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 01 września 2016 r. otrzymał od akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego, działającego na podstawie art. 400 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwały w sprawie zmian w § 12 „Regulaminu Rady Nadzorczej spółki Akcyjnej PROCHEM S.A.”.

Pełna treść żądania wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał znajduje się w załączniku raportu.

W związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Emitenta podejmuje działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR.

Załącznik – Zwołanie NWZA (plik do pobrania)