Menu Zamknij

Żądanie uprawnionego akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad ZWZ PROCHEM S.A.


Żądanie uprawnionego akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad ZWZ PROCHEM S.A.

Data publikacji: 19.05.2023

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „PROCHEM S.A.”), w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2023 z 12 maja 2023 r. („ZWZ”) informuje, że w dniu 18 maja 2023 r. do Emitenta wpłynęło żądanie uprawnionego akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad ZWZ o następujące sprawy:
– podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółka Akcyjnej PROCHEM S.A.;
– podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.


Wraz z żądaniem akcjonariusz przedstawił projekty uchwał, które Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.


Emitent informuje, że nowy porządek obrad z uwzględnieniem punktów dodanych na żądanie akcjonariusza oraz treścią projektów uchwał zostanie ogłoszony przez Emitenta w terminie określonym w art. 401 § 2 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych.