Menu Zamknij

Wzrost kosztów realizacji kontraktu z Fabryką Wosku Mineralnego S.A. z siedzibą w Republice Białorusi w Swisłoczy


Wzrost kosztów realizacji kontraktu z Fabryką Wosku Mineralnego S.A. z siedzibą w Republice Białorusi w Swisłoczy

Data publikacji: 29.07.2016

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z wystąpieniem nieoczekiwanych problemów technicznych i formalnych w końcowej fazie budowy i na etapie rozruchów zespołu instalacji do produkcji wysoko oczyszczonej parafiny, olejów i smarów wraz z rozbudową kompleksu energetycznego, realizowanej w ramach umowy zawartej z Fabryką Wosku Mineralnego S.A. z siedzibą w Republice Białorusi w Swisłoczy, oraz związaną z tym koniecznością przesunięcia terminu zakończenia realizacji, nastąpił wzrost szacowanych całkowitych kosztów realizacji tej budowy o ok. 15 mln zł. W chwili obecnej Spółka analizuje wpływ wyżej wymienionych zdarzeń na wyniki finansowe Spółki.

Z uwagi na to, że wskazana wyżej kwota 15 mln zł przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR.