Menu Zamknij

Wyznaczenie terminu rozprawy przed Sądem Apelacyjnym w sprawie p-ko PERN S.A.


Wyznaczenie terminu rozprawy przed Sądem Apelacyjnym w sprawie p-ko PERN S.A.

Data publikacji: 31.05.2017

W nawiązaniu do informacji zawartych w raportach okresowych PROCHEM S.A. („Emitent”), w zakresie postępowania sądowego dotyczącego rozliczenia przerwanego w dniu 10 listopada 2005 roku kontraktu na Generalną Realizację Inwestycji dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rurociąg w relacji ST-1 Adamowo-Baza Surowcowa Plebanka” zawartego z PERN S.A. przez konsorcjum, którego liderem był Emitent, Zarząd Emitenta informuje, że został wyznaczony termin rozprawy apelacyjnej przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, I Wydział Cywilny, która odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2017 r.

O dalszych zdarzeniach procesowych Emitent będzie informował na bieżąco w dalszych komunikatach.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi na wartość przedmiotu sporu.