Menu Zamknij

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy w sprawie p-ko PERN S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy w sprawie p-ko PERN S.A.

Data publikacji: 22.10.2015

W nawiązaniu do informacji zawartych w raportach okresowych PROCHEM S.A. („Emitent”), w zakresie postępowania sądowego dotyczącego rozliczenia przerwanego w dniu 10 listopada 2005 roku kontraktu na Generalną Realizację Inwestycji dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rurociąg w relacji ST-1 Adamowo-Baza Surowcowa Plebanka” zawartego z PERN S.A. przez konsorcjum, którego liderem był Emitent, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 22 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy, w sprawie z powództwa Emitenta oraz członka konsorcjum przeciwko Przedsiębiorstwu Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z s. w Płocku (dalej jako PERN) o zapłatę kwoty 41.301.495,22 zł oraz z powództwa wzajemnego PERN przeciwko Emitentowi i członkowi konsorcjum o zapłatę 105.795.293,14 zł:

  • z powództwa głównego, zasądził od PERN, solidarnie na rzecz Emitenta oraz członka konsorcjum:

          – kwotę 35.086.589,26 zł, z odsetkami ustawowymi od dnia 23.03.2006 r. do dnia zapłaty;
          – kwotę 4.879.883,58 zł, z odsetkami ustawowymi od dnia 22.03.2006 r. do dnia zapłaty;
          – kwotę 126.400,44 zł, z odsetkami ustawowymi od dnia 16.01.2007 r. do dnia zapłaty;

  • z powództwa wzajemnego, oddalił powództwo PERN w całości.

Ww. wyrok jest wyrokiem pierwszej instancji, od którego stronom przysługuje prawo wniesienia apelacji.

O kolejnych zdarzeniach procesowych Emitent będzie informował na bieżąco w dalszych komunikatach.